Lubvision

Oil Nectar 0,5 L

264 kr

Oil Nectar är framtagen för att användas i vanlig billig mineralolja för att få en mycket starkare oljefilm och minskad friktion och slitage, vilket sänker temperaturen i transmissioner med liten oljemängd höga varv och höga moment. Kan även användas med dyra syntetoljor, men det blir dyrare till ingen större nytta. Kan användas i motorer, växellådor, differentialer, hydraulsystem, fördelnings-lådor, planetväxlar mm. Rekommenderad inblandning 5 %. Till automatlådor och där det finns lameller i oljan rekommenderas 1 % inblandning. För motorer med mycket avlagringar, slå i 5 % Oil Nectar 100 mil före ett oljebyte. Byt oljefilter och olja. Slå i 5 % Oil Nectar och byt sedan olja, filter och Oil Nectar efter rekommenderade mil eller timmar. En ren motor hålls ren av Oil Nectarn. På bensinmotorer utan datastyrning har tomgången ökat med upp till 400 varv. Nya cylinderlopp bör köras in innan Oil Nectar används. Använd Oil Nectar för mindre slitage och längre livslängd. Minskar även bränsleförbrukningen.

 

Säkerhetsdatablad:

https://www.kalle-i-sellnas.se/wp-content/uploads/2017/02/Oil-Nectar_SDB_20170222.pdf

You may also like

Recently viewed