Lubvision

Diesel Nectar 0,5L

175 kr
Höjer cetantalet. Rengör spridare och förbränningsrum från sot och andra beläggningar för att få maximal effekt. Motverkar paraffinbeläggningar och separerar effektivt vatten från bränslet. Effektiv smörjning av pump och spridare för jämn gång. Minskar skumbildning, korrosions- och rostskyddande samt förlänger lagringstiden av diesel. Lubvision Diesel Nectar är en starkt koncentrerad petroleumprodukt och resultat av en högteknologisk laboratorieforskning. Lubvision Diesel Nectar höjer kvalitén på bränslet vilket resulterar i bättre ekonomi och prestanda. Samtidigt blir avgasutsläppen starkt reducerade (50%) vid kallstarter, till förmån för miljön. Lubvision Diesel Nectar får bränslesystemet att uppträda som nytt. För din egen och miljöns skull rekommenderar vi regelbunden användning av Lubvision Diesel Nectar. 0,5 liter Diesel Nectar räcker till 500 liter diesel. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. En starkare blandning höjer effekten.

You may also like

Recently viewed